Vodoinstalatérské práce

 

 

- dodávky a montáže systémů zdravotních instalací
- rozvody vody z ocelových,měděných a plastových materiálů
- kanalizační rozvody vnitřní a venkovní
- úpravny vody
- zařízení na zvyšování tlaku vodovodního řadu
- požární vodovody z pozinkovaného potrubí
- dodávky a montáže přečerpávacích zařízení kanalizačních vod
- dodávka a montáž domácích vodáren
- dodávka a montáž zařizovacích předmětů zti
- kalkulace a rozpočet zdarma,poradenství v oboru zti
- strojní čištění a monitoring kanalizací
- zajišťujeme projekční činnost
- zajišťujemě výkopové,zednické a elektrikářské práce